Rozliczenie PIT z PITax.pl


PIT ONLINE - KLIKNIJ


Dzięki ogromnej hojności DARCZYŃCÓW , współpracy ze SPONSORAMI , oraz z potrzeby serca fundatorów FUNDACJI SENIOROM NIE JESTEŚ SAM, powstanie jedyne takie w Polsce CENTRUM SENIORA, które zapewni Seniorom całodobową, specjalistyczną i wszechstronną opiekę, rehabilitację i usprawnianie oraz przez odpowiednio z wielką starannością dobrany personel.

Wiesz, że wszystkim nie jesteś w stanie pomóc. Zawsze jednak możesz coś zrobić dla człowieka żyjącego koło Ciebie i potrzebującego prawdziwego wsparcia.

Sam przecież oczekujesz by Cię kochano, zauważano, akceptowano i pomagano gdy masz kłopoty.

FUNDACJĘ WSPIERAJĄ SWOJĄ WIEDZĄ:
p. Katarzyna Iwańczyk - biuro podatkowe "CAUSA"
Stowarzyszenie KLON / JAWOR
p. Hanna Nowodworska - Grohman - prawnik
p. Łukasz Chacia - prawnik

NIE PRZECHODŹ WIĘC OBOJĘTNIE! ZASTANÓW SIĘ CO MOŻESZ ZROBIĆ!
PODZIEL SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI TYM CO SAM BYŚ CHCIAŁ OTRZYMAĆ!

NR KONTA FUNDACJI:
SANTANDER Bank Polska S.A. - 51 1090 1753 0000 0001 4167 5241

>>Pobierz i wypełnij formularz przelewu<<

>>Pobierz i wypełnij formularz przelewu<<

Design by ©2019 3DLS.pl