Rozliczenie PIT z PITax.pl

jest organizacją "non profit"

Naszym celem jest:
1. Prowadzenie całodobowego CENTRUM SENIORA , które zapewni Seniorom:
• pobyt,
• posiłki,
• rehabilitację oraz indywidualne usprawnianie
2. Organizowanie czasu wolnego / wycieczki do kina i teatru oraz do miejsc wyjątkowo ciekawych, które będą budziły zainteresowanie Seniorów, a także koła zainteresowań, imprezy okazjonalne, prelekcje.

Fundacja poszukuje ludzi dobrej woli, którzy pomogą zarówno finansowo, jak i rzeczowo w podjętym wyzwaniu.
Potrzeb jest naprawdę wiele, każda forma pomocy jest na wagę złota.

Pragniemy utworzyć przy Fundacji Centrum Informacji dla Seniorów oraz Centrum Wolontariatu.


PIT ONLINE - KLIKNIJ

Design by ©2019 3DLS.pl