Rozliczenie PIT z PITax.pl

I Ty też będziesz Seniorem.

"Fundacja Seniorom Nie Jesteś Sam" to Organizacja Pożytku Publicznego, na której konto możesz przekazać:

1% podatku z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Seniora

• Darowiznę w wysokości 6% swojego dochodu, która będzie wykorzystana i rozliczona wyłącznie na leki dla podopiecznych

Fundacji Seniorom Nie Jesteś Sam możesz też przekazać:

10 - tą część swojego dochodu, czyli tak zwaną dziesięcinę przeznaczoną przede wszystkim na utworzenie Centrum Seniora, w dalszej kolejności, stosownie do potrzeb Seniorów, dziesięcina zostanie przeznaczona na leki, pampersy i środki opatrunkowe oraz podstawowe produkty żywnościowe dla podopiecznych Fundacji Seniorom Nie Jesteś Sam.

Fundacja Seniorom "Nie Jesteś Sam" dziękuje wszystkim darczyńcom za wpłaty z 1% podatku oraz wszystkie darowizny w 2020 roku

Fundatorzy Fundacji Seniorom Nie Jesteś Sam czynią wszelkie starania, aby Centrum Seniora uzyskało licencję - certyfikat KLINIKI GERSONA.
Planowana nazwa to "Jarska Ostoja"

Cud terapii GERSONA polega wyłącznie na oczyszczeniu i odżywieniu organizmu sokami z ziół, warzyw i owoców.
Hipokrates (460 -377 p.n.e.) powiedział:
NIECH POŻYWIENIE BĘDZIE TWOIM LEKARSTWEM, A LEKARSTWO TWOIM POŻYWIENIEM.
Zastanów się, czy jesz dla przyjemności, czy po to by żyć?
Pozwól aby Twoje codzienne pożywienie, skutecznie Ciebie chroniło przed chorobami.
Wybór należy do Ciebie.


Z wyrazami szacunku.
Maria Żurawska - Fundator FUNDACJI SENIOROM
NIE JESTEŚ SAM

 


Design by ©2020 3DLS.pl